Wij streven naar de beste dienstverlening

Body Lookz streeft naar de beste kwaliteit voor haar klanten en hoopt dat elke behandeling naar wens verloopt. Wij willen u laten stralen en ervoor zorgen dat u onze salon verlaat met een tevreden gevoel. Wij investeren dan ook veel tijd opleidingen en verbeteren onze dienstverlening regelmatig. Helaas kan het toch zo zijn dat er situaties voorkomen die leiden tot ontevredenheid. Om die goed te behandelen hebben wij een klachtenprocedure opgezet. Hieronder volgt een korte toelichting van deze procedure.

Heeft u een klacht naar aanleiding van een behandeling of van een product dat u heeft gekocht in onze salon, dan kunt u deze klacht altijd eerst bespreken met de betrokken medewerker of bedrijfsleider. U kunt de klacht ook indienen via het online klachtenformulier. Wij zullen vervolgens zorgen voor een goede afhandeling van uw klacht. Lees meer hierover bij de sectie klachtenprocedure.

Klachtenprocedure

1. Klacht indienen
2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
3. Uitspraak
4. Oneens met de uitspraak?
5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
1. Klacht indienen

U kunt uw klacht via ons online klachtenformulier indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt er binnen Body Lookz gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke acties er ondernomen worden.

Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een bevestiging van de uitspraak per e-mail.

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst per e-mail bezwaar indienen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u per e-mail bericht over de uitspraak.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Uiteraard doen we er alles aan om er samen uit te komen en gaan we ervan uit dat deze stap niet nodig zal zijn.

Menu