Een klacht over je behandeling? Blijf er niet mee zitten

Body Lookz streeft naar de beste kwaliteit voor haar klanten en hoopt dat elke behandeling naar wens verloopt. Wij willen u laten stralen en ervoor zorgen dat u onze salon verlaat met een tevreden gevoel. Wij investeren dan ook veel tijd opleidingen en verbeteren onze dienstverlening regelmatig. Helaas kan het toch zo zijn dat er situaties voorkomen die leiden tot ontevredenheid. Om die goed te behandelen hebben wij een klachtenprocedure opgezet. Hieronder volgt een korte toelichting van deze procedure.

Heeft u een klacht naar aanleiding van een behandeling of van een product dat u heeft gekocht in onze salon, dan kunt u deze klacht altijd eerst bespreken met de betrokken medewerker of bedrijfsleider. U kunt de klacht ook indienen via het online klachtenformulier. Wij zullen vervolgens zorgen voor een goede afhandeling van uw klacht. Lees meer hierover bij de sectie klachtenprocedure.

Klachtenprocedure

U kunt uw klacht via ons online klachtenformulier indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt er binnen Body Lookz gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke acties er ondernomen worden.

Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een bevestiging van de uitspraak per e-mail.

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst per e-mail bezwaar indienen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling  of telefonisch toe te lichten. Binnen één week na dit gesprek ontvangt u per e-mail bericht over de uitspraak.

Lukt het niet om er samen uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van je klacht? Neem dan contact op met een klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contactgegevens klachtenfunctionaris CBKZ
De klachtenfunctionaris is op werkdagen telefonisch te bereiken via 0183-68 28 29, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen naar klachten@cbkz.nl.

Wil je je klacht opsturen per post? Stuur je klacht dan naar:
CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris ANBOS, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Vermeld bij het indienen van je klacht duidelijk:

  • je naam en adres
  • je telefoonnummer en e-mailadres
  • de naam van degene over wie je klaagt
  • een duidelijke omschrijving van het gedrag waar je klacht over gaat.

Hebben de voorgaande stappen niet tot een oplossing geleid? Dan kun je je klacht laten beoordelen door de Commissie Uiterlijke Verzorging van De Geschillencommissie. Over de procedure bij de geschillencommissie vind je meer op www.degeschillencommissie.nl.